Švietimas

Estijos mokslų akademijos prezidentui suteiktas KU Garbės daktaro vardas

Estijos mokslų akademijos prezidentui suteiktas KU Garbės daktaro vardas

Gegužės 4 dieną Klaipėdos universitete (KU) vyko Garbės daktaro inauguracija. KU Garbės daktaro vardas suteiktas iškiliai asmenybei – Estijos mokslo akademijos prezidentui, Talino technikos universiteto profesoriui Tarmo Soomere už indėlį į jūrinius mokslus, studijas ir ilgametį bendradarbiavimą. Prieš iškilmingą KU Senato posėdį profesorius KU bendruomenei skaitė viešą paskaitą „Daugialypiai klimato kaitos modeliai rytiniame Baltijos jūros regione“. Po paskaitos vyko KU Senato posėdis, kuriame Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas suteikė Garbės daktaro vardą profesoriui Tarmo Soomere. KU mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, pristatydama kandidatą į KU Garbės daktarus, pabrėžė, jog nuo seno Lietuva ir Estija glaudžiai bendradarbiauja įvairiose srityse. „Baltijos jūra jungia mūsų šalis ir kuria jų nesibaigiančią draugystę. Itin simboliška, jog KU suteikia Garbės daktaro vardą profesoriui už indėlį į jūrinius mokslus, kurie yra svarbūs visoms Baltijos jūros regiono šalims“. Prof. Tarmo Soomere kreipėsi į KU bendruomenę: „Kiekvienam mokslininkui didžiulė garbė gauti Garbės daktaro vardą, tai daugiau nei titulas, puokštė gėlių, įrėmintas pažymėjimas ir daugybė rankos paspaudimų. Tai galimybė nesibaigiančiose lenktynėse sustoti, apsižvalgyti ir suprasti, kokie žmonės yra šalia manęs. Dėkoju Klaipėdos universitetui, už šį išskirtinį pripažinimą. Dėkoju už jūsų norą prisidėti prie ateities, kurioje būtų verta gyventi.“ Pasveikinti profesorių atvyko Nepaprastoji ir įgaliotoji Estijos ambasadorė…
Paskirtas Klaipėdos universiteto laikinasis rektorius

Paskirtas Klaipėdos universiteto laikinasis rektorius

Gegužės 2 d. vyko Klaipėdos universiteto Tarybos posėdis, kuriame buvo nuspręsta, kas laikinai eis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas. Taip pat buvo nuspręsta, jog Klaipėdos universiteto Tarybos pirmininkas bus renkamas gegužės 7 dieną, kuomet posėdyje dalyvaus visi devyni KU Tarybos nariai. Į Klaipėdos universiteto laikinojo rektoriaus pareigas kandidatavo: KU studijų prorektorė prof. dr. Letos Dromantienė ir KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas. Slaptu balsavimu KU taryba nusprendė, jog laikinai Klaipėdos universitetui vadovaus prof. dr. Artūras Razbadauskas. Laikinai einančias Studijų prorektoriaus ir Mokslo ir meno prorektoriaus pareigas liks esamos prorektorės: studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė bei mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė. Pasak KU Tarybos nario, Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, „šis rezultatas yra įkvepiantis jus dirbti darniame tandeme. Rektoriui dirbti su prorektore, kuri stipriai prisidėjo prie Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 2018-2019-iems metams. Tikime, kad visi būsite stipri ir ryžtinga komanda“. L. e. p. Rektorius A. Razbadauskas teigia, jog artėjantis metas Klaipėdos universitetui bus itin svarbus: „KU veiklos optimizavimo priemonių planas su pataisomis bus pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijai, taip pat dirbsime su inovacijų ekosistemos kūrimu Klaipėdos regione, reikia stiprinti KU vidinę ir išorinę komunikaciją, universiteto įvaizdį“. Parengta pagal Klaipėdos universiteto informaciją
Estijos mokslų akademijos prezidentui – Klaipėdos universiteto titulas

Estijos mokslų akademijos prezidentui – Klaipėdos universiteto titulas

Gegužės 4 dieną Klaipėdos universiteto (KU) garbės daktarų gretos pasipildys dar viena iškilia asmenybe – tai profesorius Tarmo Soomere, Estijos mokslo akademijos prezidentas, Talino technikos universiteto profesorius. Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas profesoriui suteikiamas už indėlį į jūrinius mokslus, studijas ir ilgametį bendradarbiavimą. Šiuo metu prof. T. Soomere yra Estijos mokslų akademijos prezidentas, Talino technologijų universiteto (TUT), Kibernetikos instituto Bangų inžinerijos laboratorijos vadovas. Be to, šiuo metu koordinuoja daugelį Europos Sąjungos, , Baltijos jūros regiono – pan-Baltic ir nacionalinių mokslo projektų. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys susijusios su bangomis: Rosbio bangų taikymas, vidinių ir paviršinių bangų teorija bei modeliavimas, ypatingą dėmesį skiriant priekrantės procesams. 2013 metais prof. T. Soomere apdovanotas Baltijos mokslų akademijų medaliu už ypatingą indėlį į Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo jūriniuose moksluose rezultatą. Mokslininkas glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros darbuotojais ir studentais. Nuo 2009 metų prof. T. Soomere Klaipėdos universitete skaito „Bangų dinamikos“ kursą antros studijų pakopos studentams. Be to, savo iniciatyva skaito paskaitų ciklą „Sėkmingų straipsnių receptai“, skirtą doktorantams ir jauniems mokslininkams. Prof. T. Soomere yra Klaipėdos universiteto Fizinės geografijos doktorantūros komiteto narys, dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų konkurso komisijos narys. 2011 metais prof. T. Soomere Klaipėdos…
Klaipėdos universitete darbus pradeda naujoji Taryba

Klaipėdos universitete darbus pradeda naujoji Taryba

Balandžio 25 dieną vyko pirmasis naujosios Tarybos posėdis, kuriame penkių metų kadencijai prisiekė aštuoni tarybos nariai. Balandžio 26 d. paaiškės Klaipėdos universiteto personalui priklausančio kandidato (Socialinių mokslų kvotos) rinkimų rezultatai. Vadovautis Klaipėdos universiteto ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo bei Klaipėdos universiteto Statuto nustatytas Tarybos nario funkcijas įsipareigojo: Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė, AB „Klaipėdos nafta“ SGD paslaugų skyriaus vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė bei prof. dr. Darius Daunys (KU Jūros tyrimų instituto vyriausias mokslo darbuotojas), prof. dr. Arvydas Martinkėnas (KU Sveikatos mokslo fakulteto Medicinos technologijų katedros vedėjas), Vaiva Makarauskaitė (KU studentų sąjungos prezidentė). Du tarybos nariai, prof. habil. dr. Vladas Žulkus (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausias mokslo darbuotojas) ir AB „Klaipėdos baldai“ generalinis direktorius Vidas Mišeikis, posėdyje dalyvauti negalėjo. Ankstesnės Tarybos primininkas Arnoldas Šileika sveikino naująją tarybą: „Būti tarybos nariu yra daugiau atsakomybės, negu garbės. Atsakomybės prieš akademinę bendruomenę, savivaldą, verslą. Jūsų laukia įspūdingas, kupinas iššūkių laikotarpis.“ A. Šileika naujajai Tarybai vardijo laukiančius darbus: laikinai einančio rektoriaus pareigas asmens paskyrimas, tarptautinio viešo konkurso organizavimas KU rektoriaus pareigas užimti, kuris turėtų būti išrinktas iki naujų studijų metų pradžios, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikto…
Klaipėdos universitete teigiamai įvertintos vienuolika studijų programų

Klaipėdos universitete teigiamai įvertintos vienuolika studijų programų

Po Lietuvos mokslo tarybos ekspertų vertinimo dėl Klaipėdos universiteto (KU) 2017 m. mokslo darbų, 2018 m. balandžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) panaikino ribojamą akreditaciją trims bakalauro ir 8 magistrantūros Klaipėdos universiteto studijų programoms. 2018 m. vasario 28 d. SKVC laikinai akreditavo ribojamai 16 pirmosios ir 14 antrosios pakopos studijų krypčių. Klaipėdos universitetas pateikė apeliaciją dėl studijų krypčių, kuriose 2017 m. pasiektas moksliškumo lygis atitinka SKVC programų akreditacijai keliamus reikalavimus. Be to, apeliacijoje prašyta atsižvelgti į vieninteliam šalies jūrų uostui ir visam Vakarų Lietuvos regionui strategiškai svarbias studijų programas rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus. Palaikymą dėl Klaipėdos universiteto studijų programų išreiškė ir Klaipėdos miesto savivaldybė, nes unikalios ir Klaipėdos regionui svarbios studijų programos yra svarus indėlis į tolygią Klaipėdos miesto ir kitų Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių socialinę bei ekonominę raidą, atitinka Klaipėdos miesto proveržio strategijoje įtvirtintus siekius. Studijų kokybės vertinimo centrui atnaujinus studijų programų akreditavimo sąrašą, priėmimas šią vasarą Klaipėdos universitete, be kitų studijų programų, bus vykdomas ir į biologijos, vadybos, logistikos bakalauro studijų programas. Be to, bus galima rinktis šias magistrantūros studijų programas: Ichtiologija ir žuvininkystė, Choreografija, Rinkodara, Rekreacijos ir turizmo vadyba, Tarptautinių turizmo renginių vadyba, Inovacijų vadyba ir technologijos, Sveikatos priežiūros vadyba ir Verslo vadyba. Pasak KU mokslo ir meno…
Eimutis Juzeliūnas traukiasi iš KU rektoriaus pareigų

Eimutis Juzeliūnas traukiasi iš KU rektoriaus pareigų

Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas traukiasi iš KU rektoriaus pareigų, taip suteikdamas naujajai universiteto Tarybai galimybę atnaujinti universiteto vadovybę, kuriai tektų misija įgyvendinti šios aukštosios mokyklos veiklos reformą. Siūlymą dėl galimybės keisti vadovybę E. Juzeliūnas jau buvo numatęs KU veiklos optimizavimo priemonių plane, kurį įteikė LR Vyriausybei vasario mėnesį. Pateiktame siūlyme numatoma KU administracijos pertvarka, kurią planuojama atlikti 2018 m. vasario–birželio mėnesiais. Pertvarka būtų pradėta išrinkus naująją KU Tarybą, kuriai pradėjus dirbti rektorius baigtų darbą. Tada būtų paskirtas laikinai einantis rektoriaus pareigas vadovas ir skelbiami rektoriaus rinkimai. Jau kitą savaitę planuojama naujosios Tarybos veikla. Juzeliūno teigimu, „tai galimybė naujajai Tarybai atsakingai pradėti darbą, išrenkant rektorių ir formuojant jo komandą, taip būtų užtikrinta abipusė atsakomybė“. Šiuo metu Klaipėdos universitete rektoriaus ir Tarybos kadencijų laikotarpiai nesutampa. Dabartinėje situacijoje rektoriaus kadencija baigtųsi kitais metais ir tektų skelbti naujus rinkimus įsibėgėjus naujos Tarybos darbui. Todėl E. Juzeliūnas savo atsistatydinimu kiek įmanoma sumažina laiko skirtumą tarp Tarybos ir rektoriaus rinkimų. Taip sinchronizuojama abiejų valdymo organų veikla ir užtikrinama sklandesnė tarpusavio sąveika. KU Tarybos pirmininkas Arnoldas Šileika šį KU rektoriaus sprendimą palaiko: „Pagrindiniai motyvai buvo tokie, kad Tarybos darbas baigiasi, o ir iki jo kadencijos pabaigos liko metai. Yra parengtas universiteto pokyčių planas,…
KU ketina steigti jungtines studijų programas su Rytų partnerystės šalių universitetais

KU ketina steigti jungtines studijų programas su Rytų partnerystės šalių universitetais

Balandžio 13 d. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos universiteto (KU) rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo steigiant jungtines universitetines studijų programas su Rytų partnerystės šalių universitetais. Šia sutartimi numatoma užmegzti bendradarbiavimą su Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos ir Moldovos universitetais. Jau tariamasi su Kijevo nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu ir Odesos nacionaliniu jūriniu universitetu dėl jungtinių universitetinių studijų programų. Klaipėdos miesto mero teigimu, pasirašyta sutartis yra ženklas, kad Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos miesto savivaldybė nesėdi vietoje ir tvirtina pamatą, ant kurio galima statyti uostamiesčio universiteto ateitį: „Nepabijosiu pasakyti – kova dėl deramos Klaipėdos universiteto vietos akademiniame skliaute Klaipėdos regione dar nesibaigė, norėčiau, kad užmegztume konstruktyvų dialogą su sprendimą lemiančiomis institucijomis.“ Pasak KU rektoriaus E. Juzeliūno, konkretūs žingsniai dėl studentų iš Ukrainos pritraukimo prasidėjo kiek anksčiau, kovo 20 d. Klaipėdoje lankantis Ukrainos prezidento administracijos Humanitarinės politikos departamento direktoriui Jurijui Rubanui: „Pritraukti studentus iš Ukrainos ir kitų Rytų šalių į Klaipėdos universitetą – nelengva. J. Rubanas pabrėžė, kad puikios galimybės jiems sudarytos Lenkijoje. Klaipėdos universitetas siūlo tris studijų programas rusų kalba: istorija, informatika ir psichologija. Šiuo metu Kijevo nacionaliniame Taraso Ševčenkos universitete su vizitu dėl galimų jungtinių studijų programų lankosi KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos…
IT bendrovės technologinio raštingumo mokys 100 mokyklų vaikus

IT bendrovės technologinio raštingumo mokys 100 mokyklų vaikus

Technologinis išprusimas šiandieniniame išmaniame pasaulyje jau kurį laiką tapo būtinu įgūdžiu, tačiau vis dar yra apipintas įvairiais neteisingais stereotipais. Lietuvoje veikiančios technologijų bendrovės, norėdamas pakeisti šią situaciją, susivienijo į iniciatyvą #100MOKYKLŲ. Jos metu apie 300 mentorių nemokamai aplankys 100 Lietuvos mokyklų, kuriose padės išauginti 100 tūkst. kūrybiškų ateities kūrėjų. „Praėjusių metų pabaigoje Šimtmečio programavimo valandos renginiuose daugiau kaip 6 tūkst. Lietuvos vaikų išbandė savo jėgas programavimo pasaulyje. Šios iniciatyvos metu žlugo įvairiausi mitai kaip, kad technologijos – nekūrybiška veikla, šioje srityje gali sektis tik berniukams ar turi būti genijus, norėdamas sukurti ką nors naudingo. Pamatę tokį pasisekimą, nutarėme kartu su didžiausiomis šalies technologijų bendrovėmis skelbti šios iniciatyvos pratęsimą – 100 pamokų 100 Lietuvos mokyklų, kurios tikslas yra pasiekti 100 tūkst. kūrybiškų rytojaus technologijų kūrėjų ir paversti technologinį raštingumą higiena“, – sako Monika Katkutė-Gelžinė, kūrybinių technologijų akademijos vaikams „bit&Byte“, organizuojančios #100MOKYKLŲ iniciatyvą, steigėja. Šių metų pavasarį ir rudenį „bit&Byte“ kartu su pagrindiniais iniciatyvos rėmėjais „Bitė Lietuva“ ir „Tesonet“ bei kitomis šalies technologijų bendrovėmis, kaip „Treatwell“, „Vinted“, „Devbridge“, keliaus po Lietuvos mokyklas. Jose 1-8 klasių moksleiviams pasakos apie galimybes ir įvairiausias roles technologijų industrijoje bei kartu organizuos specialias dirbtuves. Pastarųjų metu vaikai spręs Šimtmečio programavimo valandos užduotis. Po tokios pamokos vaikai turės geresnį supratimą…
Iškeisti pamoką į paskaitą jau panoro 1,5 tūkst. moksleivių

Iškeisti pamoką į paskaitą jau panoro 1,5 tūkst. moksleivių

Balandžio 9–13 dienomis Klaipėdos universitete jubiliejinį – dešimtąjį kartą vyks projektas moksleiviams Iškeisk pamoką į paskaitą. Trumpam tapti Klaipėdos universiteto studentu ir daugiau sužinoti apie dominančias studijų programas galės visi norintys vyresniųjų klasių moksleiviai. Na, o abiturientams tai – puiki proga „pasimatuoti“ specialybę prieš nusprendžiant, kurią studijų programą pasirinkti baigus mokyklą. Daugiau kaip 70-ies skirtingų mokslo krypčių paskaitas skaitys Klaipėdos universiteto profesoriai, docentai, kiti savų sričių profesionalai. Moksleiviai turi galimybę rinktis iš plataus paskaitų spektro. Registracija internetu baigėsi vakar. Į paskaitas užsiregistravo daugiau kaip 1,5 tūkst. moksleivių. Mėgstantieji aktyvią veiklą gali rinktis paskaitas apie tinklinio, krepšinio mokymą ar turistinių žygių organizavimą. Svajojantieji tapti žurnalistais gali pasipraktikuoti užsiregistravę į „Audio praktikumą“ arba „Televizijos ir radijo montažo“ paskaitas. Mėgstantieji skaičiuoti ir planuojantieji tapti inžinieriais gali save išbandyti „Teorinės mechanikos“, „Jūrų inžinerijos pagrindų“, „Laivybos organizavimo uoste“ ir kitose paskaitose, kurios vyks KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete. Besidomintieji sveikatos mokslais atras įdomių užsiėmimų „Medicininio monitoravimo technologijų“, „Sveikatos edukologijos ir bioetikos“ paskaitose. Užkietėję istorikai ir slapta svajojantieji tapti archeologais, galės savo žinias pasitikrinti paskaitose „Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje“, „Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje“, „Jūrinė archeologija Lietuvoje“ ir kitose istorijos paskaitose, kurios vyks KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Tai tik keli pavyzdžiai, visą paskaitų sąrašą…
Organizuojami nemokami „JAVA“ programavimo pagrindų kursai

Organizuojami nemokami „JAVA“ programavimo pagrindų kursai

Nuo balandžio 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) kviečia visus besidominčius į nemokamus Java pagrindų kursus. Mokymus ves EVS savanoris iš Ukrainos Andrii Tuzhykov, turintis Programinės įrangos inžinieriaus bakalauro ir Taikomosios fizikos magistro laipsnį, įgytus Ukrainos Chernitvsi Nacionaliniame universitete. Kursai vyks anglų ir rusų kalbomis (pasirinktinai). Java – programavimo kalba ir duomenų apdorojimo platforma, praktiškai visų tipų tinklinių programų pagrindas ir pasaulinio lygio standartas mobiliųjų programų, žaidimų, internetinio turinio, verslo programinės įrangos vystymui ir tiekimui. Turėdama daugiau nei 9 milijonus programų kūrėjų visame pasaulyje, Java padeda sėkmingai kurti, vystyti ir naudoti programas ir paslaugas įvairiausiose gyvenimo, verslo ir mokslo srityse. Kiekvienas iš jūsų irgi gali prisidėti prie šių 9 milijonų bei pradėti savo kelią į Java programavimo pasaulį. Ateik į Jaunimo bibliotekoje organizuojamus nemokamus Java pagrindų kursus. Registracija vykdoma internetu. Daugiau apie programą sužinosite el.paštu [email protected] ir tel. (8 46) 314728. Parengta pagal Klaipėdos TIC informaciją
Pirmą kartą Lietuvoje – tarptautinė Žąsų specialistų konferencija

Pirmą kartą Lietuvoje – tarptautinė Žąsų specialistų konferencija

Klaipėdos universitete prasidėjo 18-oji tarptautinė Žąsų specialistų grupės konferencija (angl. The 18th Conference of Goose Specialist Group). Renginio atidaryme konferencijos dalyvius pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Jūros tyrimų instituto direktorė prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė ir Žąsų specialistų grupės atstovai. Keturių dienų konferencijoje dalyviai iš 21 pasaulio šalies skaitys pranešimus, diskutuos apie žąsų migraciją, perėjimą ir žiemojimą, gausumo kaitą ir jos priežastis. Renginys organizuojamas Lietuvos pajūryje ir dėl greta esančios unikalios vietos – Nemuno deltos, kurioje pavasarinės migracijos laikotarpiu pasimaitinti stabteli tūkstantiniai žąsų ir kitų vandens paukščių būriai. Tokio masto ornitologinis tarptautinis renginys yra pirmasis Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu, tai puiki proga užsienio mokslininkams ne tik apsilankyti Nemuno deltoje, bet ir pasidalinti patirtimi įvairiais vandens paukščių apsaugos klausimais. Konferencijos metu bus surengtos specialios sesijos apie žąsų ir vėjo elektrinių sąveiką, naujausius tyrimų metodus, pristatyti žąsų gausos įvertinimo darbai. Lietuvos ir užsienio specialistams tai puiki proga susipažinti su geriausia tarptautine praktika dėl vandens paukščių ir galimų konfliktų, kylančių dėl žmonių veiklos, valdymo. Renginio metu Klaipėdos universiteto mokslininkai ir studentai pristatys pranešimus apie žąsų įvairovę bei gausumą Nemuno deltoje, žąsų ir vėjo elektrinių sąveiką, realias galimybes palydoviniais metodais įvertinti tinkamus žąsų maitinimo plotus ir jų kaitą. Konferencija vyks iki kovo 30 d.…
Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija: nuo užsakomųjų tyrimų iki regioninio mokslo vystymo

Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija: nuo užsakomųjų tyrimų iki regioninio mokslo vystymo

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas didžiuojasi net keturiomis moderniomis laboratorijomis. Į naująsias patalpas kartu su sunkiąja technika persikėlė ir Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija. Apie čia vykdomą veiklą ir savo pasirinkimą kurti mokslo inovacijas pasakoja laboratorijos vadovas dr. Artūras Tadžijevas. Kokios mokslinės veiklos, moksliniai tyrimai atliekami Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijoje? Daugiausia šioje laboratorijoje darbuojasi studentai. Pasitelkę laboratorijos įrangą jie atlieka įvairius tyrimus, bandymus. Žinoma, vykdome ir užsakomuosius tyrimus, kuriuos užsako vietos pramonininkai, tokie kaip: UAB „Rietuva“, UAB „Žemaitijos spauda“, AB „Grigeo Klaipėdos Kartonas“ ir kt. Šios įmonės atveža kartono korių plokščių bandinius, su kuriais darome bandymus, siekdami sužinoti, kiek tokia kartono plokštė gali atlaikyti gniuždymo ir lenkimo svorio. Be to, atliekame bandymus mokslo ir technikos inovacijų bendrovei „UAB Vėjo projektai“, ji gamina lengvą elektrinį autobusą, kurį ketina pirkti ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Autobusas unikalus tuo, kad transporto priemonė neturės sieninio rėmo. Būtent šią autobuso sienos konstrukciją, pagamintą iš konstrukcinės putos su stiklo audiniu, šiuo metu ir tiriame. Su mumis dirba ir AB „Orlen Lietuva“. Atliekame bandymus su bendrovės atstovų atvežtomis detalėmis. Neseniai gavome naftotiekio vamzdyno sienelę, su ja atlikdami tyrimus aiškinomės, koks yra liekamasis vamzdžio resursas, t. y. ar pasikeitė plieno savybės, ar dar galima naudoti. Bandymus atliekame ir bendrovei…
Klaipėdos moksleivių motyvatoriai – šunys pagalbininkai

Klaipėdos moksleivių motyvatoriai – šunys pagalbininkai

Kovo 26 d. Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje vyko 7–9 klasių atvira integruota pamoka-viktorina  „Klaipėdos miesto detektyvai“. Jos metu komandos iš penkių mokyklų, žaisdamos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kiemo sukurtą žaidimą, dalyvavo integruotoje istorijos, geografijos, lietuvių, rusų kalbų pamokoje kartu su Maltos ordino pagalbos tarnybos šunimis. Moksleiviai susirungė viktorinoje apie Klaipėdos miesto istorinius jūrinio paveldo objektus bei išbandė vieno iš šiame amžiuje itin aktualių gebėjimų – bendradarbiauti įvairiose komandose bei efektyviai komunikuoti su skirtingais žmonėmis – ugdymo metodus. Ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius nėra paprastas uždavinys, tad penkiolikoje Lietuvos mokyklų įvairiuose miestuose vykdomame projekte „Tyrinėjimo menas“ nuolat eksperimentuojama ir ieškoma efektyvių metodų. Tą padaryti mokytojams padeda žmonės iš išorės – žurnalistai, architektai, aktoriai, mokslininkai. Projektą jau antrus metus vykdo Britų Taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“. Naujų ugdymo metodų ieškoma atsižvelgiant į mokyklos ir mokinių problematiką, tariantis su klase, mokyklos administracija. Vienas pagrindinių viso projekto „Tyrinėjimo menas“ tikslų – sukurti erdvę, kurioje mokiniai tiesiogiai dalyvautų mokymosi ir tyrinėjimo procese, atsivertų bendradarbiavimui, patirtų, ką reiškia savarankiškai priimti sprendimus, ir išmoktų įvertinti padarytas klaidas. Mokiniai pamokų metu turi įgauti kuo daugiau XXI a. reikalingų gebėjimų. Atvirą pamoką-viktoriną vedė Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos 7A klasės mokiniai, šiemet dalyvaujantys projekte ir patys gilinę darbo komandomis gebėjimus. Šiai klasei…
Pavojingos atliekos bus nemokamai utilizuotos iš 100 Lietuvos mokyklų

Pavojingos atliekos bus nemokamai utilizuotos iš 100 Lietuvos mokyklų

Pavojingas atliekas surenkanti ir tvarkanti valstybės įmonė „Toksika“ nemokamai sutvarkys pavojingas atliekas iš 100 Lietuvos pradinių, vidurinių ir profesinių mokyklų. Paraiškas atliekoms surinkti ir ekologijos pamokai surengti jau užpildė per 70 Lietuvos mokyklų. Mokyklų paraiškų apie sukauptas pavojingąsias atliekas „Toksika“ lauks iki 2018 m. balandžio 16 d. Savo ruožtu „Toksika“ ieškos geriausio būdo, kaip atliekas tinkamai surinkti ir sutvarkyti. Pasak „Toksikos“ generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, dabar daug kalbama apie antrinį žaliavų panaudojimą, tačiau ne visi indai ir medžiagos tinka perdirbimui. Net atvirkščiai – antrinis jų naudojimas gali sukelti tik dar daugiau žalos. Ypač tai pasakytina apie indus nuo chemikalų, buitine chemija užterštos medžiagos ir t.t. „Norime padėti mokykloms šventes pasitikti švaresnėms – žinome, kad švietimo įstaigoms ypač sudėtinga tinkamai sutvarkyti pavojingas atliekas, kurios susidaro mokyklose – chemijos pamokose, buities darbų dirbtuvėse ir t.t. Kartu norime šviesti ir mokytojus, ir moksleivius, kokios atliekos yra pavojingos, kaip jas reikėtų tinkamai sutvarkyti, kad vaikai ir mokytojai išmoktų savo kasdienėje buityje atpažinti medžiagas ir talpas, kurios pažymėtos pavojingų medžiagų ženklu, ir žinotų, kaip su jomis elgtis“, – teigė „Toksikos“ vadovas. Mokyklos kviečiamos pildyti paraišką, pasikviečiant į svečius „Toksikos“ ir gamtosaugos specialistus pravesti ekologijos pamoką apie pavojingąsias atliekas. 10 mokyklų bus pakviesta apsilankyti pavojingųjų atliekų…
Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas su Kembridžo universitetu

Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas su Kembridžo universitetu

Klaipėdos universiteto rektorius, mokslininkas, elektrochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras Eimutis Juzeliūnas kartu su Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų centru ir Kembridžo universiteto profesoriumi Derek’u John’u Fray’umi patentavo naują silicio paviršiaus modifikavimo principą Europoje, JAV, Japonijoje ir Kinijoje. Kovo viduryje mokslininkai publikavo mokslinį straipsnį „Elektrocheminė fotoaktyvios anglies-karbido struktūros sintezė ant silicio išlydytoje druskoje“ (angl. Electrochemical synthesis of photoactive carbon-carbide structure on slicon in molten salt) viename labiausiai vertinamų, prestižiniame elektrochemijos mokslo žurnale „Electrochemistry Communications“. Šis žurnalas siekia būti publikavimo spartos lyderiu, priimančiu tik svarbius mokslinius straipsnius. Žurnalo redaktorius autoriams nurodė pasiūlyti devynis tarptautinio lygio recenzentus, be to, pagrįsti pateikiamų rezultatų naujumą ir greito publikavimo būtinumą. Klaipėdos universiteto, Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų centro ir Kembridžo universiteto bendraautorių straipsnio rezultatai atveria naują tyrimų sritį – aukštatemperatūrę silicio struktūrų sintezę ir yra svarbūs fotovoltaikos, saulės ir vandenilio energetikos, cheminių jutiklių ir ličio jonų baterijų gamybai. Tyrimus finansavo Europos Komisija pagal Marijos Kiuri programą. Pasak KU rektoriaus, Klaipėdos universitetui šis darbas svarbus keliomis prasmėmis. Visų pirma tai suteikia Klaipėdos universitetui mokslinio prestižo. Tyrimai atlikti bendradarbiaujant trims institucijoms: Kembridžo universitetui (JK), Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų centrui bei Klaipėdos universitetui. „Aukšto lygio moksliniame žurnale KU yra minimas kartu su Kembridžu – vienu geriausių pasaulio universitetų,…
Studijomis Klaipėdoje domisi Ukrainos atstovai

Studijomis Klaipėdoje domisi Ukrainos atstovai

Klaipėdoje – Ukrainos Prezidento administracijos Humanitarinės politikos departamento direktoriaus Jurijaus Rubano vizitas. Aukštas Ukrainos pareigūnas domisi galimybėmis kurti bendras Klaipėdos ir Ukrainos universitetų studijų programas, Ukrainos studentų galimybėmis studijuoti Klaipėdoje. Su Jurijumi Rubanu bei Klaipėdos universiteto rektoriumi prof. habil. dr. Eimučiu Juzeliūnu ir prof. habil. dr. Alvydu Nikžentaičiu susitikęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė, kad Klaipėda yra  suinteresuota jaunų specialistų bei talentų pritraukimu. „Jaunų specialistų bei talentų pritraukimas mums itin svarbus siekiant įgyvendinti miesto „Mėlynąją strategiją“. Akademinis flangas – labai reikšminga šios strategijos grandis. Todėl rimtai analizuojame kiekvieną iniciatyvą, kuri gali sustiprinti ir padėti sukurti miesto ir regiono poreikius atliepiantį universitetą, o kartu padėti pasiekti ambicingus strategijos tikslus“, – sako Klaipėdos meras. Susitikime taip pat aptartos galimybės siekiant glaudesnio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje dar plačiau išnaudoti miestų partnerystės ryšius. Klaipėda yra pasirašiusi partnerystės sutartį su Ukrainos miestu Odesa. Parengta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės informaciją
Universitete įvyko turizmo forumas valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Universitete įvyko turizmo forumas valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Kovo 9 d. Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedra pakvietė į Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą turizmo forumą „Kompetencijos ir karjera turizmo sektoriuje“. Forumas sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, jame dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių: turizmo politikos atstovai, socialiniai partneriai, universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų bendruomenės, jaunimo nevyriausybinės organizacijos. Forumo dalyvius pasveikino seimo nariai, ūkio ministerijos atstovė, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas, universiteto vadovai. Visi pasisakiusieji pabrėžė aukštojo universitetinio rekreacijos ir turizmo mokslo svarbą Klaipėdos regione. Seimo narys D. Kepenis pabrėžė: „Kaip žinia, mūsų visų miestas Klaipėda Lietuvoje yra bene patraukliausia vieta turizmui. Linkiu Rekreacijos ir turizmo katedrai ir toliau įgyvendinti geriausias idėjas, rengiant aukščiausio lygio turizmo sektoriaus profesionalus.“ Forume diskutuota apie karjeros plėtros galimybes ir tendencijas turizmo sektoriuje, aktualizuotas naujausių kompetencijų poreikis pasaulio bei šalies turizmo sektoriuje. Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja prof. dr. Diana Šaparnienė forumo įžangoje pristatė turizmo sektoriaus plėtrą pasaulio ir šalies mastu atskleidžiančius rodiklius, pagrindė turizmo specialistų poreikio ir kompetencijų kaitą. Pranešimus skaitė šalies ir užsienio mokslininkai. MICE turizmo ekspertas dr. Robas Davidsonas iš Didžiosios Britanijos pristatė turizmo verslo karjeros galimybes, Lenkijos Jogailos universiteto Krokuvoje profesorė dr. Marta Najda-Janoszka aptarė kompetencijų portfelio turizmo sektoriuje kaitos ypatumus, akcentuodama kūrybiškumą, kaip vieną esminių turizmo srities kompetencijų.…
Vandens transporto ir oro taršos laboratorija – vienintelė Lietuvoje

Vandens transporto ir oro taršos laboratorija – vienintelė Lietuvoje

Lietuvos šimtmečio išvakarėse duris atvėręs Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas po savo stogu glaudžia net keturias laboratorijas. Viena jų – Vandens transporto ir oro taršos laboratorija. Apie jos veiklą, analogų Lietuvoje neturinčius įrenginius ir projektus su užsienio partneriais pasakoja vadovas lekt. dr. Paulius Rapalis. Papasakokite, kuo užsiima Vandens transporto ir oro taršos laboratorija? Laboratorija teikia paslaugas kuro (skystojo, kietojo ir biokuro), atliekant tyrimų ir oro teršalų išmetimo tyrimus. Be to, suteikiame prieigą prie įrangos tiems, kurie norėtų patys vykdyti tyrimus šiose srityse, tarp jų ir Klaipėdos universiteto studentams. Su kokia įranga Jums tenka dirbti laboratorijoje? Mūsų įranga iš tiesų pildėsi laipsniškai. Dar tada, kai vadinomės Oro taršos ir laivų tyrimų laboratorija, turėjome galimybių vykdyti tam tikros apimties kuro savybių ir emisijų, iš kurą deginančių įrenginių, tyrimus. Laikui bėgant plėtėsi mūsų vykdomų kuro tyrimų spektras: galėjome pradėti tirti alyvas, degalų hematologines savybes. Įsigijome mobilią oro taršos tyrimų laboratoriją, kuri suteikė galimybę matuoti oro užterštumą aplinkoje. Įsikūrę naujame pastate laukiame ir dviejų rimtų laboratorijos įrangos papildymų. Pirmasis įrenginys – variklių darbo procesų tyrimų stendas. Kol kas turėjome galimybę tirti tik kuro hematologines savybes. Atsiradus naujam įrenginiui, esant įvairioms to paties variklio apkrovos sąlygoms, galėsime savybes išbandyti tiesiogiai: įvertinti jų efektyvumą, energetinius, ekologinius…
Lietuvos mokykloms – nauji nemokami filmai

Lietuvos mokykloms – nauji nemokami filmai

Lietuvos kino centras, siekdamas didinti lietuviškų filmų prieinamumą šalies mokykloms, papildė Kino edukacijos ugdymo bazę naujais filmais ir jiems skirtomis metodinėmis medžiagomis. Kino edukacijos ugdymo bazę papildė istorines temas – Lietuvos partizanų kovą ir tremtinių į Sibirą likimą – gvildenantys filmai: lietuvių kilmės amerikiečio Vinco Sruoginio ir švedo Jono Ohmano režisuotas dokumentinis filmas „Nematomas frontas” (2013 m.) bei  režisierės Giedrės Beinoriūtės dokumentinis-animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė” (2007 m.). Į bazę taip pat įtraukti jaunosios kartos režisierių vaidybiniai trumpametražiai filmai, nagrinėjantys jaunų žmonių problemas, atspindintys jų emocinę savijautą: „Motinos diena” (režisierė Kamilė Milašiūtė, 2017 m.), „Iglu” (režisieriai Marija Kavtaradzė ir Vytautas Katkus, 2015 m.), „Plaukikė” (režisierė Giedrė Urbonaitė, 2013 m.). Iš kito laiko perspektyvos apie jaunų žmonių gyvenimą kalba ir lietuviškos kino klasikos vaidybinis filmas „Maža išpažintis” (režisierius Algirdas Araminas, 1971 m.), sukurtas Vytauto Bubnio apysakos „Arberonas” motyvais. Šiuo metu bazėje, veikiančioje vaizdo dalijimosi platformos principu, yra 35 lietuviški filmai. Kiekvienam filmui parengta metodinė medžiaga. Ją sudaro filmo aprašymas ir analizė, filmavimo technikos bei kino kalbos pagrindai, informacija apie filmo kūrėjus, kino terminų žodynėlis. Taip pat kiekvienoje metodinėje medžiagoje pateikiami klausimai diskusijoms su moksleiviais, atskiroms pamokoms bei temoms pritaikytos praktinės užduotys. Kad pedagogams būtų lengviau pasirinkti, kuriuos filmus žiūrėti su…
Moksleiviai kviečiami į paskaitas Klaipėdos universitete

Moksleiviai kviečiami į paskaitas Klaipėdos universitete

Prasideda registracija į moksleivių pamėgtą tradicinį Klaipėdos universiteto projektą – „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Projektas šį pavasarį vyks jau dešimtą kartą. Balandžio 9–13 dienomis trumpam tapti Klaipėdos universiteto studentu ir daugiau sužinoti apie dominančias studijų programas galės visi norintys vyresniųjų klasių moksleiviai. Na, o abiturientams tai – puiki proga „pasimatuoti“ specialybę prieš nusprendžiant, kurią studijų programą pasirinkti baigus mokyklą. Paskaitas skaitys Klaipėdos universiteto profesoriai, docentai, kiti savo sričių profesionalai. Moksleiviai turės galimybę rinktis iš plataus paskaitų spektro: nuo paskaitų apie jūrinę archeologiją Lietuvoje, Mėmelio-Klaipėdos miesto įkūrimo paslaptis iki televizijos ir radijo montažo, pramogų industrijos ar pažangios pirmosios medicininės pagalbos. Sau įdomių paskaitų atras ir mėgstantieji pajudėti, pavyzdžiui, apie krepšinį arba kineziterapiją vandenyje. Kviečiami ir moksleiviai, svajojantys pabūti mokslininkais ir padirbėti laboratorijoje: elektros pavarų teorija ir automatinis valdymas; vaisinių muselių genetinis kryžminimas. Humanitarams pasiūlysime filosofijos, anglų apsakymo ir romano (XX a. II pusė) paskaitų. Tai tik keli pavyzdžiai, o šį pavasarį Klaipėdos universitete galėsite rinktis iš daugiau nei 70 skirtingų mokslo krypčių siūlomų paskaitų. Visą savaitę minėtomis dienomis universitete moksleiviai kartu su studentais galės dalyvauti interaktyviose paskaitose, seminaruose ar laboratoriniuose užsiėmimuose. Paskaitos vyks Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų, Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Humanitarinių ir ugdymo mokslų, Socialinių mokslų fakultetuose, Baltijos istorijos…
Back to top button
Close
Close