Naujienos

Dėl išmokų Ukrainos karo pabėgėliams

Užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, gavę laikinąją apsaugą Lietuvoje, jau gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Vienkartinę išmoką įsikurti gali gauti asmenys, kurie yra sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir įregistravę šią sutartį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Sutartyje turi būti nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos. Privatų namų ūkį gali sudaryti ne tik giminystės ryšiais susaistyti asmenys.

Svarbu. Išmoką gali gauti vyresni kaip 18 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar savarankiškai, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, studijuojantys aukštojoje mokykloje. Taip pat – pensinio amžiaus žmonės, nėščios moterys ir vaikus iki 3 metų auginantys vieniši tėvai, globėjai, seneliai, negalintys dirbti žmonės su negalia.

Išmokos dydis priklauso nuo kartu gyvenančių laikiną apsaugą gavusių asmenų skaičiaus.

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą LR Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (toliau – UTPĮ) 40  straipsnio 1 dalies 10  punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  • Prašymą;
  • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Ugdymo išlaidų kompensaciją gali gauti užsieniečiai, gavę laikinąją apsaugą, kurių vaikai mokosi Lietuvoje pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Kompensacija už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą mokama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10  punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  • Prašymą;
  • ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo įstaigos sąskaitą, sąskaitos apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus.

Prašymo pateikimas

Asmenų prašymai dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir ugdymo išlaidų kompensacijos priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus filialuose tik užsiregistravus iš anksto: dėl išankstinės registracijos ir papildomos informacijos galima kreiptis:

  • Tel. (8 46) 41 08 40 arba el. paštu [email protected]  Socialinės paramos skyriaus padalinys Klaipėdoje, Vytauto g. 13, – pareiškėjams, gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.);
  • Tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68 arba el. paštu [email protected]  Socialinės paramos skyriaus padalinys Klaipėdoje, Laukininkų g. 19A, – pareiškėjams, gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai).

Užsiregistruoti galima ir elektroniniu būdu Klaipėdos miesto svetainėje adresu http://registracija.klaipeda.lt.

Žymos
Back to top button
Close
Close