Miestas

Miesto biudžetas – didesnis, suplanuoti svarbiausi darbai

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginis veiklos planas, kuriame numatyti artimiausių trejų metų savivaldybės darbai bei įgyvendinami projektai. Taip pat patvirtintas 2022 metų Klaipėdos miesto biudžetas. Biudžeto asignavimai šiemet siekia 269,76 mln. eurų, tai yra 20,9 % arba 46 mln. didesni nei 2021 m.

„Tai svarbiausi savivaldybės metų dokumentai, kuriais suplanuojama visa savivaldybės veikla ir skiriamas finansavimas. Nepaisant pandemijos, Klaipėda išlaiko biudžeto augimo tendenciją, tad galėsime sėkmingai tęsti pradėtus projektus, įgyvendinti naujus, gražinti viešąsias erdves, gerinti susisiekimo infrastruktūrą, skirti deramą dėmesį švietimui, socialinei, sveikatos apsaugai, kultūrai ir kitoms miesto bendruomenei svarbioms sritims“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Patvirtintos 2022 m. biudžeto pajamos – 243,4 mln. eurų – t. y. 39,6 mln. arba 19,4 proc. didesnės nei 2021 m. Biudžeto pajamas sudaro gyventojų pajamų ir kiti savivaldybės teritorijoje renkami mokesčiai, valstybės biudžeto dotacijos, Europos sąjungos finansinės paramos lėšos ir kitos pajamos. Patvirtinti asignavimai iš prognozuojamų pajamų – 243,85 mln. eurų, iš apyvartinių lėšų likučio – 25,9 mln. eurų – bendrai 269,76 mln.  

Daugiausia miesto biudžeto asignavimų – 135 mln. eurų (55,3 proc.) – tenka švietimo funkcijai –  t. y. 23,7 mln. eurų (21,4 proc.) daugiau nei pernai. Investicijoms suplanuota skirti 40,6 mln. eurų, t. y. 16,3 proc. daugiau nei 2021 metais.

Strateginis veiklos planas – trimetis dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgesnės trukmės strateginio planavimo dokumentus, tarybos priimtus sprendimus, patvirtintus veiklos prioritetus, suplanuojama veikla ir darbai artimiausiems trejiems metams, numatomi įgyvendinami projektai, nurodomi finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžetas, valstybės biudžeto dotacijos, ES struktūrinių fondų ir programų lėšos, kitos lėšos. Strateginis veiklos planas kasmet tikslinamas, pagal strateginį veiklos planą sudaromas savivaldybės biudžetas.

„Strateginiame veiklos plane numatytas Malūnų parko, Vingio mikrorajono viešosios erdvės tvarkymas, bus įrengiamas Sakurų parkas, atnaujinamas skveras ties Šilutės pl. 40A, darbus tikimės pradėti Atgimimo aikštėje, tęsime mokyklos statybą Šiaurinėje dalyje, modernizuosime darželių bei mokyklų pastatus, tvarkysime sporto aikštynus, numatoma pradėti dengto futbolo maniežo statybą. Tęsis Baltijos pr. estakados statyba, senamiesčio gatvių atnaujinimo darbai, žvyrkelių asfaltavimas, pradėsime Klemiškės gatvės rekonstrukciją. Šiais metais taip pat planuojame pradėti įgyvendinti neeilinį ir ambicingą projektą – Klaipėdos pilies didžiojo bokšto atstatymą“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

IŠSAMIAU APIE 2022-2024 M. STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ.

Savivaldybė savo veiklą planuoja pagal 12 programų. Svarbiausi darbai kiekvienoje programoje:

            Miesto urbanistinio planavimo programa:

 • Smiltynės ir Girulių bendrųjų planų parengimas (2024 m.)
 • Specialiųjų planų parengimas: šilumos ūkio (2023 m.), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (2024 m.)
 • Šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymas (2022-2023 m. techn. projektas)
 • Klaipėdos Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas (iki 2023 m.).

           Ekonominės plėtros programa

 • Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – Pilies didžiojo bokšto atkūrimas) – 2022 m. rangos darbų pradžia, 2025 m. – pabaiga.
 • Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimas (2022 m. – I etapas, 2023 m. –  II etapas, 2024 m. –  III etapas)

           Savivaldybės valdymo programa

 • Klaipėdiečio kortelės sistemos įdiegimas (2022 m.)
 • Nuotolinių gyventojų aptarnavimo centrų steigimas

           Sveikatos apsaugos programa

 • Sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų plėtra (iki 2023 m. sutvarkyti pastatai Turistų g. 28)
 • VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba, 2024 m.)
 • Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas (po 8-10 kasmet).

           Aplinkos apsaugos programa

 • Parkų tvarkymas ir įrengimas: Malūno (2023 m..), Sakurų (2023 m.), Melnragės parko rytinės dalies (2024 m.)
 • Apsauginių želdinių įrengimas (2022 m. – tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 bei Nendrių g. 36)
 • Smeltalės upės valymo darbai (2022 m. techn. projektas, 2023 m. – pabaiga)
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. (2023-2024 m.)
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos bei Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) (2022-2023 m. – projektavimo darbai)

           Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa

 • Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas (2024 m.)
 • Transporto valdymo sistemos diegimas Minijos g.–Pilies g.–Naujojo uosto g. (2022 m.); Taikos prospekte (2024 m.)
 • BRT trasų projektavimas (2022 m.) ir įrengimas (2023-2024 m.)
 • Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (2022- 2023 m. – 28 vnt.)
 • Senamiesčio grindinio atnaujinimas (iki 2023 m.)
 • Klemiškės g. rekonstravimas (2022-2024 m.)
 • Žvyrkelių asfaltavimas (Tauralaukio gyv., Mėgėjų sodų teritorijoje ir kt.)

           Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa

 • Atgimimo a. sutvarkymas (2022 m. – požeminio garažo; 2024 m. – aikštės sutvarkymo darbų pradžia)
 • Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas (2022 m. – TP, 2023 m. – darbų pradžia)
 • Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų sutvarkymas (2022 m.)
 • Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas (2022 m.)
 • Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas (2023 m.)
 • Skulptūrų parko sutvarkymas (2024 m.)
 • Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas (2022-2024 m.)
 • Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimas.

           Kultūros plėtros programa

 • Didieji renginiai:
 • 2022 m. – tarptautiniai Europos folkloro festivalis „Europiada“, „Lauksnos“, „Baltic Sail“ regata, Šviesų festivalis, ,,Klaipėdos miesto 770-ojo gimtadienio programa
 • 2023 m. – festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis D. Geringo vardo Violončelės festivalis-konkursas, Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programa
 • 2024 m. – didžiųjų burlaivių regata „The Tall Ships Races 2024“
 • Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) kapitalinis remontas (iki 2023 m.)
 • Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje (nuo 2023 m.)

            Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa

 • Atviros jaunimo erdvės paslaugos užtikrinamos (200 jaunuolių)
 • Stipendijų skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams
 • Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams
 • Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimas

           Ugdymo proceso užtikrinimo programa

 • Bendrojo ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas/remontas: 2022 m. – Prano Mašioto progimnazijos, „Ąžuolyno“ gimnazijos, „Pajūrio“ progimnazijos, Gilijos pradinės m-klos, Saulėtekio progimnazijos  (2022-2023 m.), H. Zudermano gimnazijos (2022-2024 m.)
 • Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba (2023 m.)
 • Sporto aikštynų modernizavimas (Vitės, M. Gorkio ir „Smeltės“ progimnazijų, „Vėtrungės“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijų, 2023 m. – „Gilijos“ pradinės mokyklos, 2024 m. – Baltijos gimnazijos ir „Saulėtekio“ progimnazijos)
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas ir plėtra (l.-d „Alksniukas“, „Želmenėlis“ (2022 m.), „Svirpliukas“ (2023 m.), m.-d. „Saulutė“, l.-d. „Vėrinėlis“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“, „Kregždutė“, „Radastėlė“, „Traukinukas“, „Žiogelis“ (2023-2024 m.), Tauralaukio progimnazija (2024 m.), „Smiltelės“ pritaikymas ikimokykliniam ugdymui (2022 m.)
 • Universitetinių klasių veiklos organizavimas (Baltijos, „Žemynos“, nuo 2022 m. – Vytauto Didžiojo ir „Vėtrungės“ gimnazijose)
 • Išmaniųjų klasių įrengimas ir neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilia interaktyvia įranga (iki 2023 m.)

           Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

 • Dengto futbolo maniežo statyba (2022-2024)
 • Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba buvusios II-osios vandenvietės teritorijoje (koncesijos procedūrų vykdymas)
 • Naujos sporto salės statyba Šviesos g. (2023-2025)
 • Lengvosios atletikos maniežo renovacija (2023-2024 m. TP)

           Socialinės atskirties mažinimo programa

 • Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Kalvos g. 4 (2022 m.)
 • Vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų pritaikymas vaikų dienos centro veiklai (2022 m.)
 • Socialinio daugiabučio statyba Akmenų g. 1 B (2022 m. TP, 2023-2024 m. – ranga)
 • Senyvo amžiaus asmenų globos namų įkūrimas Melnragėje (2022 m. TP, 2023-2024 m. – rangos darbai, 80 naujų vietų)
 • Socialinių būstų pirkimas (po 10 kasmet)

IŠSAMIAU APIE 2022 M. BIUDŽETĄ:

       Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti.

0 0 votes
Article Rating
Žymos
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Close
Close