Švietimas

Žymi mokslininkė iš Jungtinės Karalystės skaitys paskaitas studentams

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, iki spalio 20 dienomis, viešnia iš Jungtinės Karalystės Hilton Gillian Lesley Scott skaitys paskaitas Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos studentams tema – „Pedagogų rengimas: pokyčiai ir perspektyvos. Kaip pasiruošti pedagoginiam darbui?“.

Šiek tiek apie Hilton Gillian Lesley Scott:

Hilton Gillian Lesley Scott (Jungtinė Karalystė) aukšto lygio mokslininkė Europoje tyrinėjanti įvairių šalių švietimo sistemų ypatumus ypač didelį dėmesį skirianti pedagogų rengimo svarbai. Mokslininkė kartu su kitų valstybių pedagogus rengiančiomis institucijomis dalyvauja įvairiuose Europos sąjungos projektuose (Toolkit for Teacher Reflection, Scenarios for use in Teacher Education ), susijusiuose su pedagogų ugymu, yra projektų koordinatorė bei parengtų mokymų kokybės vertintoja. Didelė dalis mokslininkės mokslinių tyrimų yra susiję su vaikų lytiniu ugdymu mokyklose, alternatyvių metodikų kūrimu, darbu su paaugliais. Tyrėja taip pat nagrinėja būsimų pedagogų (studentų) pasirengimą ugdyti mokinių socialinę,  sveikatos ir lytinio švietimo  sampratą, nagrinėja sąryšį tarp dizaino, technologijų, verslo ir švietimo sričių. Mokslininkės parengti metodiniai vadovai pedagogams (pvz. ‘Only Connect’ Working with disaffected students. Strategies for use across Europe) paremti mokslinių tyrimų rezultatais vykdant Europos Sąjungos projektus yra naudojami Europos sąjungos valstybių švietimo sistemoje.

Šiuo metu Hilton Gillian Lesley Scott dirba Middlesex Universitete, konsultuoja ir vertina doktorantūros studijų studentus, yra tarptautinės lyginamojo švietimo ir technologijų asosiacijos Nigerijoje narė, recenzuoja tarptautinių mokslinių žurnalų  European Journal of Teacher Education ir  South African Journal of Education  straipsnius, dirba su Madeiros universiteto (Portugalija) tarptautinių tyrėjų grupe, dalyvauja tarptautinių konferencijų mokslinių komitetų veikloje. Mokslininkė turi didelę pedagoginę ir mokslinę patirtį dirbdama  su užsienio studentais Indijos subkontinente,Tolimuosiuose Rytuose, Honk konge, Afrikoje. Hilton Gillian Lesley Scott yra žinoma pedagoginių studijų programų kokybės vertinatoja ne tik Europoje, bet ir Baltijos valstybėse, įskaitant ir Lietuvą.

Hilton Gillian Lesley Scott paskelbė daug mokslinių straipsnių, pranešimų, knygų susijusių su mokytojų rengimu, įžvalgomis mokytojams,  darbu su studentais, aukštojo mokslo programų kokybės vertinimu ir kt.

Žymos

Susiję straipsniai

Back to top button
Close
Close