UostasVerslas

Nepritarta KLASCO planuojamai ūkinei veiklai

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba balandžio 25 d. posėdyje nepritarė AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ planuojamai ūkinei veiklai. Sprendimas priimtas po to, kai savivaldybei buvo pateikta derinti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa, kurioje numatytas birių krovinių sandėliavimas ir krova atvirose aikštelėse 10 ir 11 krantinėse, o 8 ir 9 krantinėse atvirose aikštelėse planuojamas metalo laužo sandėliavimas ir krova.

Planuojamą ūkinę veiklą numatyta vykdyti intensyviai urbanizuotoje Klaipėdos miesto reprezentacinėje dalyje, kuri pasižymi dideliu gyventojų tankumu bei intensyviais gyventojų bei turistų srautais, netoliese veikia švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, numatoma vystyti „Memelio miesto“ projektą. Savivaldybės aplinkosaugos specialistų vertinimu, dėl planuojamos naujos veiklos kyla aplinkos oro būklės pablogėjimo bei  triukšmo lygio padidėjimo rizika.

„Sprendimas nepritarti naujiems krovos kompanijos planams – principinė tarybos pozicija. Veikla planuojama miesto centre, ypač jautrioje teritorijoje, kuri visai šalia gyvenamųjų namų, o čia įsikūrę gyventojai jau ir iki šiol ne kartą skundėsi šalia vykstančios krovos pasekmėmis. Įžvelgdama naujų grėsmių, taryba pasinaudojo įstatyme numatyta teise nepritarti naujiems krovos planams“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Poveikio aplinkai vertinimo programą išnagrinėję savivaldybės specialistai numato, kad planuojama veikla prieštaraus Klaipėdos miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstiniam reglamentui, kuriame numatoma, jog inžinerinės infrastruktūros, pramonės ir sandėliavimo teritorijose (funkcinės zonos ribose) bet kokia esama ar planuojama ūkinė veikla privalo atitikti teisės aktų reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio greta esančiai ir planuojamai gyvenamajai, visuomeninei ir rekreacinei aplinkai bei žmonių sveikatai. Aplinkosaugos specialistų vertinimu, pagal PAV programoje pateiktą informaciją darytina išvada, kad planuojama veikla prieštaraus Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas nuostatoms, taip pat yra didelė tikimybė, kad atviru būdu sandėliuojami birūs kroviniai lems padidėjusią aplinkos oro taršą kietosiomis dalėlėmis ir galimai kitais į aplinkos orą išmetamais teršalais. Dėl krovos apimčių didinimo tikėtinas ir sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumo padidėjimas, kas tai pat lems didesnę taršą.

Priimant sprendimą taip pat atsižvelgta į bendruomenės pastabas, kontroliuojančių institucijų pateiktą informaciją apie gautus skundus, susijusius su iki šiol AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje vykdytais krovos darbais, nustatytus pažeidimus, savivaldybės aplinkos oro ir triukšmo monitoringo rezultatus.

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, savivaldybės vykdomoji institucija gali per 10 dienų pateikti savo išvadą, pastabas arba pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo programai – tokiu atveju įvertinusi ir kitų institucijų (vertinimo subjektų) išvadas, galutinę išvadą priima Aplinkos apsaugos agentūra. Tačiau yra numatyta išlyga, suteikianti teisę savivaldybės tarybai per 20 darbo dienų teikti motyvuotą neigiamą sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių – šia išlyga taryba ir pasinaudojo. Tarybos sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Žymos
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Back to top button
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Close
Close