Miestas

Jau veikia naujas Klientų aptarnavimo centras

Jau veikia naujas Klientų aptarnavimo centras

Klaipėdoje atidarytas naujas savivaldybės klientų aptarnavimo centras, kuris įsikūrė Taikos pr. 52C. Čia jau dirba Socialinės paramos skyrius – į patalpas Taikos prospekte persikėlė visi specialistai iš Vytauto gatvės. Tačiau padalinys Laukininkų gatvėje veiklą tęsia ir toliau. Naujose patalpose Taikos prospekte besikreipiančius asmenis taip pat jau priima Klientų aptarnavimo skyriaus specialistai, paslaugos teikiamos vieno langelio principu. Klientų aptarnavimo specialistai veiklą tęsia ir Liepų g. 11.  Sausio mėnesį naujame Klientų aptarnavimo centre Taikos prospekte taip pat bus pradėtos teikti ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos. „Tai geras sprendimas tiek dėl geografinės vietos, tiek dėl patalpose esančių erdvių – tas erdvumas, šviesa ir šiluma čia apsilankiusį žmogų jau nuteikia pozityviai, o čia juk ateina gyventojai vienų ar kitų rūpesčių vedami. Tikiu, kad šis sprendimas pasiteisins daugeliui, kurie tiesiogiai naudojasi savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Patogumo ir geresnių aptarnavimo kokybės sąlygų užtikrinimas – vienas pagrindinių uždavinių. Paslauga turi būti kiek įmanoma arčiau žmogaus ir būti patogi žmogui. Žiūrint į perspektyvą, galime ieškoti ir kitų sprendinių  kitose miesto vietose, kad paslaugos būtų dar arčiau žmonių“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Pirmą ateinančių metų ketvirtį naujame Klientų aptarnavimo centre duris taip pat atvers International house Klaipėda – paslaugų užsieniečiams centras, kur visais aktualiais klausimais galės kreiptis užsienio piliečiai, atvykę į…
Įspūdingą Klaipėdos Kalėdinę eglutę apsups magiškas dangus

Įspūdingą Klaipėdos Kalėdinę eglutę apsups magiškas dangus

Į Teatro aikštę jau septintą kartą šį rytą atkeliavo įspūdingo grožio žaliaskarė. Itin plačiu šakų vainiku ir aukščiu išsiskirianti eglutė savo garbingą misiją pradės gruodžio 10-ąją, kuomet beveik 3 kilometrai šventinių girliandų nušvies žaliaskarės šakeles, o Teatro aikštę įkvėps magiškam švenčių laukimui. Eglutė, jos transportavimas ir papuošimas yra Klaipėdos kalėdinių renginių partnerių dovana, todėl nekainuos nieko. Šalia jos šventinį gruodį klaipėdiečius ir miesto svečius kvies intriguojanti instaliacija – „Žvaigždės virš jūros“, subtiliai atliepianti Klaipėdos krašto 100-metį. Skelbdami Stebuklingas Kalėdas Klaipėdoje, šventinių renginių organizatoriai nuo eglutės įžiebimo iki Naujųjų Metų vakaro kvies į bendruomeniškas iniciatyvas, koncertus, susitikimus, kalėdinę mugę.  „Šios Kalėdos tarsi takoskyra arba slenkstis tarp dviejų Klaipėdai svarbių ir išskirtinų datų – netrukus baigsime minėti 770 metų sukaktį ir pradėsime Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio renginių ciklą. Mėgaukimės, džiaukimės ta aura, gražia jaukia aplinka, o stebuklingos Kalėdos Klaipėdoje yra stebuklingos tiek, kiek to norės kiekvienas klaipėdietis ar miesto svečias. Klaipėda nesivaikydama madų ir nedalyvaudama lenktynėse su kitais miestais savo eglutę įžiebs gruodžio 10-ąją, tai yra arčiau to laikmečio, kai dienos pradės ilgėti ir šviesėti, ko mes visi drauge ir laukiame. Linkiu prasmingo laukimo, jaukių, šiltų, prasmingų, džiaugsmingų šventų Kalėdų“, – linkėjo Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.  Klaipėdos švenčių ašis –…
Centrinio pašto atgaivinimas – bendromis jėgomis

Centrinio pašto atgaivinimas – bendromis jėgomis

Klaipėdos miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija pasirašys ketinimų protokolą dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo. Tam šiandien pritarė Savivaldybės taryba bei įgaliojo miesto merą pasirašyti šį dokumentą. Ketinimų protokole numatoma bendradarbiauti siekiant išsaugoti, pritaikyti ir įveiklinti Liepų gatvėje esantį unikalų pašto kompleksą, įprasminant išskirtinės architektūros kultūros paveldo objektą, sukuriant gyvybingą ir visuomenei prieinamą traukos centrą.  Kultūros ministerija 2021–2030 metų Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonėje „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ Klaipėdos centrinio pašto rūmų aktualizavimo ir pritaikymo kultūros paslaugoms yra numačiusi 7,3 mln. eurų finansavimą. Pagal ketinimų protokolo projektą Kultūros ministerija ketina valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis sutvarkyti Klaipėdos centrinio pašto kompleksą ir pritaikyti jį kultūros bei kitoms veikoms vykdyti. O Klaipėdos miesto savivaldybė turėtų užtikrinti pašto komplekso įveiklinimą ir kultūros bei kitų veiklų ir paslaugų teikimą bei iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų šiam tikslui įgyvendinti. Ketinimų protokolo projektą ministerija parengė įvertinusi 2021 metais atliktos Klaipėdos centrinio pašto įveiklinimo galimybių studijos rekomendacijas. Galimybių studijos rengėjai siūlo Klaipėdos centrinio pašto rūmų komplekse kurti daugiafunkcę kultūros erdvę – F. W. Argelanderio mokslo ir meno centrą su muziejinėmis, renginių, rezidencijų funkcijomis, kurios įprasmina istorinį palikimą ir ugdo pažangią ateities visuomenę. Taip pat rekomenduota valstybės biudžeto…
Dėl karinių pratybų nekarinėje teritorijoje

Dėl karinių pratybų nekarinėje teritorijoje

Nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki gegužės 5 d. bus vykdomos Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono karinės pratybas Klaipėdos mieste. Pratybų metu bus naudojami iš anksto suderinti pastatai. Informuojame, kad pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės (šratasvydžio šoviniai). Mieste judės pavienis karinis transportas.
Informacija dėl pernykštės žolės deginimo draudimo

Informacija dėl pernykštės žolės deginimo draudimo

Valstybinė miškų urėdija teikia informaciją apie draudimus deginti pernykštę žolę. Kad ir kiek informacijos gauna gyventojai apie daromą žalą gamtai degant sausai žolei, tačiau kiekvieną pavasarj tenka konstatuoti liūdną faktą pernykštė žolė ir toliau yra deginama. Pernykštės žolės gaisrai labai pavojingi, nes nekontroliuojama liepsna lengvai gali persimesti į miškus ir durpynus, nukeliauti iki gyvenarnqjq namų, sunaikinti gyventojų turtą. Primename, kad už sausos žolės deginimą nesilaikant numatytų reikalavimų gresia administracinės baudos iki 350 eurų, taip pat vertinama aplinkai padaryta žala kuri gali siekti ir dešimtis tūkstančiq eurų. Už aplinkos apsaugos reikaIavimų pažeidimus deginant sausą žolę, nendres, javus, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas atsakomybė taikoma pagal Administraciniq nusižengimų kodekso 286 straipsnj: sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 230 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 300 eurų;priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170 eurų;ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems…
Savivaldybė ir miesto politikai kuria konstruktyvų dialogą

Savivaldybė ir miesto politikai kuria konstruktyvų dialogą

Vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos frakcijų pirmininkų bei frakcijoms nepriklausančių tarybos narių ir savivaldybės atstovų pasitarime apsikeista informacija karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo Klaipėdoje klausimais, buvo išklausyti ir aptarti politikų pastebėjimai bei pasiūlymai. Konstatuota, kad tokiame formate surengtas pasitarimas pasiteisino. Norą dalyvauti sprendžiant pabėgėliams iš Ukrainos aktualius klausimus, gauti apie tai patikimą informaciją pastarajame tarybos posėdyje išsakė patys savivaldybės tarybos nariai. Meras Vytautas Grubliauskas, savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis bei jo įsakymu pabėgėlių klausimams Klaipėdoje spręsti ir koordinuoti sudarytos darbo grupės atstovai pateikė naujausią informaciją, susijusią su karo pabėgėlių iš Ukrainos atvykimu gyventi į Klaipėdą. Taip pat buvo aptartos galimos grėsmės (dėl vietų mokyklose ir darželiuose, patalpų apgyvendinimui trūkumo, COVID-19 protrūkių ir kt.). Miesto valdžios atstovai dalijosi mintimis, kaip pabėgėlių apgyvendinimo klausimą būtų galima spręsti viso regiono mastu, taip palengvinant naštą miestui. Dabar ukrainiečių apgyvendinimą iš esmės užtikrina privatus sektorius, atsiliepęs į organizacijos „Stiprūs kartu“ kvietimą. Miesto tarybos nariai teikė pasiūlymus, kokiais būdais spręsti su pabėgėliais susijusius klausimus Klaipėdoje.  „Šis susitikimas parodė, kad kalbantis tokiame formate tikrai galima rasti gerą, konstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą. Sutarta, kad tokius susitikimus ateityje rengsime nuolat, kad miesto tarybos nariai galėtų jausti pulsą mieste, žinotų svarbiausias aktualijas, taip pat galėtų pateikti savo įžvalgas, pastebėjimus ar…
Pradėjo veikti ukrainiečių registracijos centras

Pradėjo veikti ukrainiečių registracijos centras

Klaipėdoje veiklą pradėjo karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centras. Dar iki centro atidarymo prie jo nusidriekė eilė į jį norinčių patekti užsieniečių. Ukrainiečių registracijos centras įkurtas adresu Paryžiaus Komunos g. 16A  – ­patalpose šalia Futbolo mokyklos, kuriose iki šių metų vasario veikė vakcinacijos nuo COVID – 19 centras. Siekiama, kad registracijos centras būtų ta viena vieta, į kurią pabėgėliai iš Ukrainos atvyktų pirmiausia ir čia gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą, kurią operatyviai ir kvalifikuotai suteiktų visų aktualių sričių specialistai, įsikūrę po vienu stogu.  „Tikimės, kad pradėjęs veikti karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centras gerokai palengvins ir paspartins atvykusių užsieniečių priėmimą, dokumentų įforminimą ir visus kitus socialinės infrastruktūros klausimus. Svarbiausia, kad registracijos centro veikla patenkintų visų besikreipiančių į jį lūkesčius. Norėtųsi, kad tai būtų ta jauki vieta, kurioje žmonės, bėgantys nuo karo, rastų visus atsakymus į klausimus, pajaustų globą vos patekę čia“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Pabėgėlių registracijos centre bus teikiamos visos karo pabėgėliams iš Ukrainos reikalingos paslaugos ir  pagalba. Čia jiems padės Raudonojo Kryžiaus, „Maisto banko“, Vaikų teisių tarnybos ir kitų institucijų atstovai. Ukrainiečiai Klaipėdos registracijos centre bus registruojami kasdien, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas, nuo 8 iki 22 valandos. Numatyta, kad, esant poreikiui, pavyzdžiui, jei atvyks…
Materialinė parama į Klaipėdos miestą atvykusiems ukrainiečiams

Materialinė parama į Klaipėdos miestą atvykusiems ukrainiečiams

Ukrainos gyventojams, esantiems Lietuvoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, faktiškai gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, gali būti skiriama 267 Eur dydžio vienkartinė materialinė parama. Materialinė parama skiriama kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui, atvykusiam į Lietuvą ir faktiškai gyvenančiam Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, ir tik tuo atveju, jeigu asmuo/asmenys kreipimosi dėl materialinės paramos metu yra pateikę prašymą Migracijos tarnybai jų teisinės padėties klausimui spręsti arba jiems yra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nes jie negali išvykti iš Lietuvos Respublikos arba negali grįžti į kilmės valstybę. Asmenys, kurie kreipiasi dėl materialinės paramos turi pateikti: prašymą materialinei paramai gauti;Migracijos tarnybos išduotą dokumentą (duomenis) apie priimtą prašymą teisinės padėties klausimui Lietuvos Respublikoje spręsti arba išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje humanitariniu pagrindu kopiją. Dėl materialinės paramos kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį: Vytauto g. 13 – 105 kabinetas, tel. (8 46) 41 08 40, el. paštas parama.centras@klaipeda.lt , gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) Laukininkų g. 19A – I aukšto salė, tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68, El. paštas parama.filialas@klaipeda.lt, gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) Esant dideliam pareiškėjų srautui pareiškėjai gali būti iš anksto užregistruojami prašymų pateikimui, taip pat gali būti…
Ukrainai ­­­– finansinė Klaipėdos miesto pagalba

Ukrainai ­­­– finansinė Klaipėdos miesto pagalba

Šiandien posėdžiavusi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė iš miesto biudžeto Ukrainai skirti 150 tūkst. eurų humanitarinės pagalbos. Lėšos bus pervestos į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui priklausančios Ukrainos Raudonojo Kryžiaus organizacijos Odesos regioninio padalinio specialią sąskaitą. „Džiaugiuosi bendru savivaldybės tarybos narių supratimu, susitelkimu ir solidarumu paramos kovojančiai Ukrainai klausimu, konkrečiu atveju – dar ir palaikymu mūsų miestui partneriui Odesai. Tai labai svarbi tikslinė parama: kalbant simboliškai – euras nuo kiekvieno klaipėdiečio, – bet ne vienintelė: į Ukrainą jau yra išvykę 3 autobusai, pakrauti įvairia įranga, generatoriais, medicinos priemonėmis, jau nekalbant apie paramą, kuri iškeliavo per Raudonąjį Kryžių. Pasirinktas sprendimo būdas – turbūt racionaliausias, kalbant apie tai, kaip parama pasieks sudėtingoje situacijoje esančio miesto partnerio Odesos žmones. Raudonasis Kryžius – patikima, veikianti, tiksliai poreikius žinanti organizacija, per kurią paramą skirti pasiūlė patys odesiečiai. Tikiuosi, kad Klaipėdos miesto pagalba kaip dar vienas tvirtas palaikymo ženklas Odesos žmonėms netrukus juos pasieks“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.  „Tikiu, kad tai – ne paskutinė miesto finansinė pagalba, bet labai tikiuosi, kad pagalbą skirsime dėmesingai, įvertindami situaciją ir mūsų pačių galimybes. Niekam neturi kelti abejonių mūsų pasiryžimas padėti viskuo kuo galime, bet pasirinkti paramos būdai turi būti patys taikliausi“, – pažymėjo V. Grubliauskas.…
Pradės tvarkyti Skulptūrų parką

Pradės tvarkyti Skulptūrų parką

Pradedamas įgyvendinti didelio visuomenės dėmesio susilaukęs projektas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Plungės lagūna“ pasirašė sutartį dėl Skulptūrų parko sutvarkymo darbų pirkimo. Sutarties vertė – 3 mln. eurų. Darbus, kurie vyks trimis etapais, numatyta atlikti maždaug per dvejus metus. Visam darbo projekto parengimui numatytas trijų mėnesių terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Miesto centre tarp Liepų ir S. Daukanto g. įsikūręs Skulptūrų parkas užima beveik 10 ha ploto. Tai yra unikali, sudėtinga teritorija: mėgstama miestiečių pasivaikščiojimų vieta, kurioje po didžiuliais ilgaamžiais medžiais nuo ankstyvo pavasario veša spalvingi gėlynų kilimai, žaidimų aikštelėse klega vaikai, o miesto svečią gali atpažinti iš to, kaip jis apžiūrinėja menines skulptūras, kurių čia yra daugiau nei šimtas. Didžiausią parko dalį užima valstybės saugoma kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas. Miesto kapinės šioje teritorijoje buvo įkurtos 1820 metais ir tam tikrą laiką veikė pokariu, kol sovietinė valdžia apnaikino kapines ir šioje vietoje įkūrė Skulptūrų parką. Kapinių teritorijoje yra Klaipėdos mecenatų L. J.  Vynerio, Gerlachų šeimos kapai, 1923 m. sukilimo dalyvių memorialas. Šalia buvusios vakarinės kapinių ribos yra Napoleono karus menantis gynybinis įtvirtinimas, taip vadinamas šancas. Anot Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, šis projektas buvo patvirtintas po daugybės visuomeniškai aktyvių klaipėdiečių diskusijų ir kompromisų. Ieškant…
Klaipėdos paštas paskelbtas kultūros paminklu

Klaipėdos paštas paskelbtas kultūros paminklu

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui Klaipėdos pašto statinių kompleksą paskelbti kultūros paminklu. Šis sprendimas užtikrina, jog istorinis pastatų kompleksas liks atviras visuomenei, taip pat atveria dar geresnes finansavimo galimybes. Iš AB „Lietuvos paštas” perimanti Klaipėdos pašto pastatus Kultūros ministerija siekia, kad šis reikšmingas paveldo objektas būtų deramai restauruojamas ir prižiūrimas, taip pat – kad jis taptų traukos centru visuomenei. „Klaipėdos pašto statinių kompleksas – išskirtinis objektas, kurį privalome išsaugoti visuomenės poreikiams. To siekia tiek Kultūros ministerija, tiek Klaipėdos miesto savivaldybė. Tačiau šio objekto būklė šiandien nėra tokia, kokią ją norėtųsi matyti – kompleksui būtinos neatidėliotinos investicijos. Paskelbus Klaipėdos paštą kultūros paminklu ne tik užtikrinamas jo išsaugojimas visuomenės reikmėms, bet ir objekto valdytojui atsiranda galimybė teikti paraišką prioritetiniam tvarkybos darbų finansavimui gauti”, – sako kultūros ministras Simonas Kairys. Klaipėdos paštas – architekto H. Shoede suprojektuotas ir 1893 m. pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas. Sprendžiant, kokios veiklos šiame architektūros ansamblyje galėtų vykti ateityje, Kultūros ministerijos užsakymu buvo atlikta Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo galimybių studija. Ji atskleidė, kad šiame išskirtiniame komplekse tikslingiausia yra įkurti daugiafunkcę kultūros erdvę – Klaipėdoje gimusio garsaus astronomo F. W. Argelanderio vardo mokslo ir meno centrą. Šis centras aprėptų ir muziejines, renginių, rezidencijų funkcijas bei įprasmintų istorinį palikimą.
Miesto biudžetas – didesnis, suplanuoti svarbiausi darbai

Miesto biudžetas – didesnis, suplanuoti svarbiausi darbai

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginis veiklos planas, kuriame numatyti artimiausių trejų metų savivaldybės darbai bei įgyvendinami projektai. Taip pat patvirtintas 2022 metų Klaipėdos miesto biudžetas. Biudžeto asignavimai šiemet siekia 269,76 mln. eurų, tai yra 20,9 % arba 46 mln. didesni nei 2021 m. „Tai svarbiausi savivaldybės metų dokumentai, kuriais suplanuojama visa savivaldybės veikla ir skiriamas finansavimas. Nepaisant pandemijos, Klaipėda išlaiko biudžeto augimo tendenciją, tad galėsime sėkmingai tęsti pradėtus projektus, įgyvendinti naujus, gražinti viešąsias erdves, gerinti susisiekimo infrastruktūrą, skirti deramą dėmesį švietimui, socialinei, sveikatos apsaugai, kultūrai ir kitoms miesto bendruomenei svarbioms sritims“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Patvirtintos 2022 m. biudžeto pajamos – 243,4 mln. eurų – t. y. 39,6 mln. arba 19,4 proc. didesnės nei 2021 m. Biudžeto pajamas sudaro gyventojų pajamų ir kiti savivaldybės teritorijoje renkami mokesčiai, valstybės biudžeto dotacijos, Europos sąjungos finansinės paramos lėšos ir kitos pajamos. Patvirtinti asignavimai iš prognozuojamų pajamų – 243,85 mln. eurų, iš apyvartinių lėšų likučio – 25,9 mln. eurų – bendrai 269,76 mln.   Daugiausia miesto biudžeto asignavimų – 135 mln. eurų (55,3 proc.) – tenka švietimo funkcijai –  t. y. 23,7 mln. eurų (21,4 proc.) daugiau nei pernai. Investicijoms suplanuota skirti 40,6 mln. eurų, t. y.…
Mieste – dar 42 naujos pusiau požeminės atliekų konteinerių aikštelės

Mieste – dar 42 naujos pusiau požeminės atliekų konteinerių aikštelės

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia atnaujintą pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių, kuriomis gyventojai gali naudotis, sąrašą. Šių metų vasario mėnesį atliekų turėtojų naudojimui buvo priskirtos 42 naujos pusiau požeminių konteinerių aikštelės.   Visos sąraše nurodytos aikšteles yra perimtos iš statytojo, pradėtos aptarnauti atliekų surinkėjo ir Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu priskirtos naudojimui konkretiems atliekų turėtojams. Konteinerių aikštelės yra įrengiamos pagal ES finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto vykdytojas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Projekto lėšomis yra įrengtos ir jau eksploatuojamos 94 naujos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės ir 10 naujų požeminių atliekų konteinerių aikštelių. Naujai įrengtų ir eksploatuojamų pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių Klaipėdos mieste sąrašas: Eil. Nr.Konteinerių aikštelės vieta1.Audros g. 12.*Alksnynės g. 93.Baltijos pr. 44.Baltijos pr. 205.*Baltijos pr. 1096.*Bandužių g. 17.Bandužių g. 38.*Bandužių g. 59.*Bandužių g. 1510.*Bandužių g. 2111.Birutės g. 1512.Brožynų g. 413.*Brožynų g. 714.Budelkiemio g. 615.*Budelkiemio g. 1516.Debreceno g. 2217.*Dragūnų g. 118.H. Manto g. 9419.*I. Simonaitytės g. 320.I. Simonaitytės g. 421.I. Simonaitytės g. 2622.I. Simonaitytės g. 3023.Jachtų g. ir Taikos pr. sankirta24.*Jūrininkų pr. 1025.Jūrininkų pr. 1226.*Kalnupės g. 927.*Kalnupės g. 2128.*Kalnupės g. 2529.Kauno g. 730.*Kauno g. 2331.Kauno g. 3332.Kauno g. 4533.*Karlskronos g. 234.Karlskronos g. 335.Klevų g. 536.Kretingos g. 337.Kretingos…
Potvynių Ąžuolyno giraitėje nebeturėtų būti

Potvynių Ąžuolyno giraitėje nebeturėtų būti

Ąžuolyno giraitę sėmęs vanduo pamažu senka. To pavyko pasiekti panaudojus specialią techniką: aukšto slėgio hidrodinaminė technika padeda pralaisvinti kelią vandens pratekėjimui užneštame vamzdyje. Tačiau vandens apsemtu stadionu Statybininkų prospekte savivaldybė pasirūpinti negalės – jis turi kitą savininką. Prieš metus Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino Ąžuolyno giraitės sutvarkymo projektą. Jo metu lankytojų pamėgtame parke buvo įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, sutvarkytos vandens telkinio pakrantės, įrengti nauji bei atnaujinti seni pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės ir kt. Tačiau gausūs lietūs praeitų metų pabaigoje išryškino problemą – parką ėmė semti vanduo. Savivaldybės prašymu AB „Klaipėdos vanduo“ nustatė, kad vanduo parko teritoriją semia dėl užsikimšusio persipylimo vamzdžio, kuriuo perteklinis vanduo turėtų nutekėti į bendrovės paviršinių vandens nuotekų tinklus. Paaiškėjus, kad minėtas persipylimo vamzdis – bešeimininkis turtas, Savivaldybės administracija jį inventorizuos ir perduos AB „Klaipėdos vanduo“. Ji pagal šių metų sausį priimtą miesto tarybos sprendimą turi perimti visus miestui priklausančius paviršinius nuotekų tinklus, o tuo pačiu taps atsakinga už tinkamą jų eksploataciją. „Lietūs ir gausus snygis išryškino problemą, kuri iki Ąžuolyno giraitės atnaujinimo mums nebuvo žinoma. Šis nemalonus nutikimas leido identifikuoti problemą, kurią „Klaipėdos vanduo“ ketina išspręsti, kai tik tai padaryti leis orai…
2022 metų Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimas „Albatrosas“

2022 metų Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimas „Albatrosas“

Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto tarybos kviečia siūlyti pretendentus Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas” gauti. Apdovanojimo tikslas – pagerbti  jūrinės kultūros srityje dirbančius žmones ir organizacijas. Apdovanojimu įvertinami reikšmingiausi praėjusių kalendorinių metų darbai jūrinės kultūros srityje: jūriniai socialiniai projektai, jūriniai kultūriniai projektai, jūrinės grožinės, mokslinės literatūros leidiniai, marinistinės žurnalistikos darbai. Teikėjų iniciatyva gali būti teikiami ir kiti su jūrine kultūra susiję siūlymai. Vienas nominantas gali pretenduoti tik į vieną apdovanojimą. Kiekvienais metais gali būti įteikiami ne daugiau kaip trys apdovanojimai. Pretendentai apdovanojimui siūlomi pateikiant raštu užpildytą Teikimo formą, kurioje pateikiami duomenys apie pretendentą ir nurodoma, už kokius darbus jis teikiamas. Pretendentus siūlyti gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Svarstant apdovanojimo skyrimą Jūrinės kultūros koordinacinėje tarybos posėdyje, pristatyti pretendentus gali ir juos pasiūliusios įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, asmenys. Apdovanojimą įteiks Klaipėdos miesto meras 2022 m. Europos jūros dienos proga arba kitos jūrinės šventės metu Smiltynėje, prie paminklo „Albatrosas“, skirto  negrįžusiems jūrininkams ir laivams. Pasiūlymai dėl apdovanojimo priimami iki š.m. kovo 2 d. (pirmadienis) (imtinai). Pasiūlymai dėl apdovanojimo pateikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11. arba atsiunčiami paštu. Ant voko užrašyti: Teikimas Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Pasiūlymai gali būti priimami ir el.paštu: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt , Teikimo…
Klaipėda siekia tapti klimatui neutraliu miestu

Klaipėda siekia tapti klimatui neutraliu miestu

2021 m. pabaigoje Europos Komisija pateikė informaciją apie iniciatyvą „Miestų misija“ (toliau – Misija), kviečiančią Europos miestus tapti vienais iš 100 neutralių klimatui Europos miestų.  Misijos esmė yra prisidėti prie Žaliojo kurso įgyvendinimo skatinant išmanumą ir klimato neutralumą miestuose, sutelkiant vietos valdžios institucijas, piliečius, įmones, investuotojus ir regioninės bei nacionalinės valdžios institucijas. Misijos tikslas iki 2030 m. Europos Sąjungoje sukurti bent 100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų ir užtikrinti, kad šie miestai taptų eksperimentų ir inovacijų pavyzdiniais centrais visiems Europos miestams. Klaipėdos miesto tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu, išreikštas miesto pritarimas teikti paraišką (klausimyną) atrankos komisijai, kuri atrinks 100 Europos miestų, dalyvausiančių Miestų Misijoje. Miestų misija – vienos pagrindinių Europos Sąjungos iniciatyvos „Horizontas Europa“ dalis. Iniciatyva „Horizontas Europa“ į mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusias su Miestų misija (pvz., mobilumo, energetikos, miestų planavimo srityse), 2021–2023 m. planuoja investuoti apie 360 mln. Eur. Norint dalyvauti šioje Misijoje miestams reikėjo užpildyti ir pateikti labai išsamų plačios imties klausimyną. Klausimynui užpildyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracija sudarė darbo grupę, į kurią deleguoti įvairių sričių atstovai ne tik iš Klaipėdos m. savivaldybės administracijos, bet ir iš Klaipėdos įmonių /įstaigų/ organizacijų, kurie ir  padėjo užpildyti klausimyną. Klausimynas pateiktas  sausio 27 d. Pagal misijos darbotvarkę 100…
„Klaipėdos vanduo“ darbuotojams praėjusios paros audra priminė Anatolijų

„Klaipėdos vanduo“ darbuotojams praėjusios paros audra priminė Anatolijų

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ operatyvinio valdymo grupei praėjusi para buvo nerami. Daugiau nei 30 metų dirbantys darbuotojai pamena, kad tokių iššūkių sulaukta tik per 1999 metais vykusią audrą, kuri pavadinta Anatolijumi. „Operatyvinio valdymo grupėje, kurioje stebimas visų vandenviečių, nuotekų valyklų, siurblinių darbas, pirmieji signalai gauti dar naktį iš šeštadienio į sekmadienį, tačiau didžiausi iššūkiai prasidėjo sekmadienį apie 15 valandą. Nuotolinėje technologijų sistemoje buvo matyti, kad vienoje po kitos vandenviečių nutrūksta elektros energija, dėl to sutrinka ir vandens tiekimas. Nuo pietų ir visą šią naktį dirbo gausios mūsų darbuotojų pajėgos – elektrikai, AVS, tinklų tarnyba. Vanduo kelioms valandoms  buvo dingęs Gargžduose, vandens slėgio svyravimai buvo jaučiami III-oje ir I-oje vandenvietėje, tačiau Klaipėdos gyventojams vandens tiekimas nebuvo nutrūkęs.  Užtikrinant vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą pagrindiniuose objektuose – III-oje vandenvietėje, I-oje vandenvietėje, Dumpių nuotekų valykloje – įjungti generatoriai palaikantys elektros energiją“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas. Informuojame, kad dar pirmadienį, po audros dėl elektros energijos nutrūkimo yra sutrikęs vandens tiekimas 12-oje iš 43 vandenviečių, daugiausia jų Klaipėdos rajone, kaimo vietovėse. Apie 5000 Klaipėdos rajono gyventojams laikinai netiekiamas vanduo. Darbas yra sutrikęs ir 14 nuotekų siurblinių, dauguma jų kaimo vietovėse. Vanduo bus pradėtas tiekti kai tik ESO atnaujins elektros energijos tiekimą. Informuojame,…
Susitikime su susisiekimo ministru – miesto aktualijos

Susitikime su susisiekimo ministru – miesto aktualijos

Su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu susitikęs Klaipėdos meras aptarė miestui aktualius klausimus: švyturio atvėrimo perspektyvas, žaliojo uosto koncepcijos derinimą, uosto konkurencingumo išlaikymą, kelio į Šilutę būklę. Klaipėdos švyturio atvėrimas visuomenei – vis realesnis. Susisiekimo ministeriją jau pasiekė Vyriausybei adresuotas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kreipimasis dėl uosto teritorijoje, Burių gatvėje, esančio švyturio atvėrimui reikalingų procedūrų organizavimo. Pasak mero, ministras informavo, kad po šio kreipimosi jau yra numatytas ir finansavimas parengiamiesiems darbams. „Ministerija gavusi mūsų tarybos sprendimą, jau numatė skirti finansavimą, apie 150 tūkst. eurų, Lietuvos transporto saugos administracijai, kad būtų atlikti parengiamieji darbai, kurie leistų atverti švyturį lankymui. Švyturio atvėrimo datą bandome sieti su rugpjūčio mėnesiu, kada yra miesto gimtadienis, minima Švyturių diena. Tai būtų graži dovana ir jubiliejų švenčiančio miesto bendruomenei, ir miesto svečiams“ – po susitikimo sakė Klaipėdos meras. Šiandien Vilniuje vykusiame susitikime taip pat aptarti kiti miestui aktualūs klausimai. Vienas jų – žaliojo uosto koncepcija. Meras išreiškė susirūpinimą dėl trumpo laikotarpio, skirto susipažinimui ir diskusijai su šiuo svarbiu dokumentu. „Išsakiau miesto bendruomenės lūkesčius ir pastabas dėl labai trumpo laiko, skirto žaliojo uosto koncepcijos nagrinėjimui. Miesto pozicija yra tokia pati. Nors terminas keliomis dienomis pratęstas, tai yra nepakankamas laikas tinkamos imties diskusijai nagrinėjant šį labai svarbų strateginį dokumentą. Ministras…
Dėl švyturio atvėrimo – kreipimasis į Vyriausybę

Dėl švyturio atvėrimo – kreipimasis į Vyriausybę

Dar vienas žingsnis uosto teritorijoje esančio švyturio atvėrimo link. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba išreiškė pritarimą siekiui, kad Burių g. 9 esantis švyturys visuomenei būtų atvertas ištisus metus. Gruodžio 23 d. posėdyje apsispręsta kreiptis į Vyriausybę dėl atvėrimui reikalingų procedūrų organizavimo. Švyturys nuosavybės teise priklauso valstybei, objektą valdo Lietuvos transporto saugos administracija. „Šis marinistinis simbolis neabejotinai yra vertas būti miesto turistinių objektų sąraše. Ieškome įvairių būdų, kaip pasiekti, kad jis būtų prieinamas lankymui. Po įvairių diskusijų, kas turėtų būti šio objekto savininkas ir kas turėtų rūpintis atvėrimu, manome, kad procesas sėkmingai gali vykti švyturiui išliekant ir valstybės nuosavybe, todėl prašome Vyriausybės pradėti reikalingas procedūras. Tikime, kad Vyriausybė taip pat supranta švyturio, kaip lankytino objekto reikšmę miestui ir atsilieps į miesto tarybos kreipimąsi“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.  Šiuo metu patekimas į švyturį yra labai apribotas, iki šiol lankytojai paprastai buvo įleidžiami vieną kartą per metus, minint Švyturių dieną. Klaipėdos švyturys patenka į valstybinio jūrų uosto teritoriją. Objektai, esantys aplink švyturį yra susiję su naftos produktų saugojimu, transportavimu, perpylimu, tad siekiant atverti objektą lankymui kartu diskutuojama ir apie saugumo priemones, lankytojų srautų valdymą, lankymo grafiką. Išliktų ir navigacinė švyturio funkcija, o objekto atvėrimą visuomenei galėtų užtikrinti ir dabartinė jo valdytoja –…
Sveikatos priežiūros centrų darbas švenčių dienomis

Sveikatos priežiūros centrų darbas švenčių dienomis

Klaipėdoje pirminės sveikatos priežiūros centrai dirbs ir šventinį savaitgalį – gruodžio 24-26 d.  Šiomis dienomis gydymo įstaigos paslaugas teiks tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. Pirminės sveikatos priežiūros centrai, kurie patys to užtikrinti negali, dėl paslaugų teikimo savo pacientams turi susitarti su kitomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. Poilsio bei šventinėmis dienomis darbą tęs ir Klaipėdos mobilus punktas. Registracija tyrimui nuo COVID-19 – Karštosios linijos tinklapyje 1808.lt arba tel. 1808. Šventinį savaitgalį taip pat bus teikiamos paslaugos norintiems pasiskiepyti nuo COVID-19. Klaipėdos vakcinacijos centras (Paryžiaus Komunos g. 16A) dirbs gruodžio 24 ir gruodžio 26 d. Abi šias dienas pasiskiepyti norinčių gyventojų laukiama nuo 9 iki 12 val. Registracija skiepui nuo COVID-19 – tinklapyje koronastop.lt arba tel. 1808. Gruodžio 25 d. – poilsio diena. Kviečiame šventinį savaitgalį elgtis saugiai ir nepamiršti saugoti savo bei savo artimųjų sveikatos. 
Back to top button
Close
Close